OFERUJEMY PAŃSTWU SZEROKI ASORTYMENT ROBÓT W ZAKRESIE:

Kompleksowe oznakowanie pionowe
i poziome dróg, dzielnic i osiedli – montaż i demontaż znaków drogowych – malowanie mechaniczne malowarkami do znakowania dróg
Wytworzenie i montaż oznakowań objazdów oraz typowych zamknięć połówkowych związanych z zabezpieczeniem robót drogowych (znaki drogowe informacyjne).
Wypożyczenie lub sprzedaż na warunkach ustalonych ze zleceniodawcą , prostych w montażu
i demontażu zabezpieczeń robót drogowych.
Montaż i demontaż sygnalizatorów ruchu wahadłowego oraz oświetlenia zabezpieczenia robót drogowych (fala świetlna, lampy zmierzchowe).
Na zlecenie zamawiającego wykonujemy plany organizacji ruchu
z powiadomieniem odpowiednich urzędów zatwierdzających ich zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo z zakresu oznakowania drogowego.
znaki drogowe – wytworzenie i montaż (kompleksowe oznakowanie drogi)
wypożyczenie lub sprzedaż oznakowania
malowanie nawierzchni dróg
konserwacja oznakowania
zabezpieczenie robót drogowych
montaż sygnalizacji świetlnej-wahadłowej (stałej i akumulatorowej).
zakładanie i utrzymanie trawników,
zieleńców i poboczy
przycinka drzew i krzewów
koszenie traw.
utrzymanie i sprzątanie obiektów
mycie wiat przystankowych
wszelkiego typu okratowania
ogrodzenia, płoty, balustrady
bramy wjazdowe i garażowe z ościeżnicami
PILOTAŻ TRANSPORTÓW WIELKOGABARYTOWYCH